جميع المنتجات

J 2-7 PU L ANTISTATIC SUCTION HOSE

تفاصيل المنتج


Applications:
 • for abrasive solids such as dust, powder, fibre, chip, and granules
 • for de-dusting and suction plant, industrial vacuum cleaners, suction of paper and textile fibre
Construction:
 • spring steel wire integrated in wall
 • wall thickness 0.9mm approx.
Material:
 • wall: special premium ether-polyurethane
 • spiral: spring steel wire
Standard Color:
 • transparent
Properties:
 • highly abrasion-proof
 • smooth interior
 • optimized flow properties
 • high tensile strength and tear resistant
 • microbe and hydrolysis resistant
 • good resistance to chemicals
 • good resistance to UV and ozone
 • small bending radius
 • kink-proof
 • gas and liquid tight
 • capable of electrostatic discharge by grounding the spiral
 • electrical and surface resistance ≤1010 Ω
Specification:
 • ø 32 to ø 203 mm
Temperature Range:
 • -40°C approx. to +90°C approx.
 • short time to +125°C approx.


Delivery Variants:
Customer-specific product marking, further colors, diameters and lengths available on request.
  1. I.D.mm
  2. O.D.mm
  3. Over pressurebar
  4. Vacuumbar
  5. Weightkg/m
  6. Stock Lengthsm
  7. Order No.
  1. 32
  2. 40
  3. 2.120
  4. 0.460
  5. 0.28
  6. 15
  7. 2-7-032-000
  1. 38
  2. 46
  3. 1.795
  4. 0.430
  5. 0.32
  6. 15
  7. 2-7-038-000
  1. 51
  2. 59
  3. 1.370
  4. 0.365
  5. 0.41
  6. 15
  7. 2-7-051-000
  1. 60
  2. 68
  3. 1.150
  4. 0.285
  5. 0.49
  6. 15
  7. 2-7-060-000
  1. 63
  2. 71
  3. 1.050
  4. 0.205
  5. 0.52
  6. 15
  7. 2-7-063-000
  1. 76
  2. 85
  3. 0.920
  4. 0.195
  5. 0.63
  6. 15
  7. 2-7-076-000
  1. 90
  2. 99
  3. 0.770
  4. 0.155
  5. 0.75
  6. 15
  7. 2-7-090-000
  1. 102
  2. 111
  3. 0.685
  4. 0.115
  5. 0.97
  6. 15
  7. 2-7-102-000
  1. 114
  2. 123
  3. 0.605
  4. 0.105
  5. 1.11
  6. 15
  7. 2-7-114-000
  1. 120
  2. 129
  3. 0.580
  4. 0.105
  5. 1.16
  6. 15
  7. 2-7-120-000
  1. 127
  2. 136
  3. 0.560
  4. 0.085
  5. 1.22
  6. 15
  7. 2-7-127-000
  1. 140
  2. 149
  3. 0.495
  4. 0.085
  5. 1.34
  6. 15
  7. 2-7-140-000
  1. 152
  2. 161
  3. 0.460
  4. 0.075
  5. 1.52
  6. 15
  7. 2-7-152-000
  1. 178
  2. 187
  3. 0.385
  4. 0.055
  5. 1.81
  6. 15
  7. 2-7-178-000
  1. 203
  2. 212
  3. 0.350
  4. 0.050
  5. 2.00
  6. 15
  7. 2-7-203-000
  1. I.D.mm
  2. O.D.mm
  3. Over pressurebar
  4. Vacuumbar
   • 32
   • 40
   • 2.120
   • 0.460
   • Weight - kg/m0.28
   • Stock Lengths - m 15
   • Order No. - 2-7-032-000
   • 38
   • 46
   • 1.795
   • 0.430
   • Weight - kg/m0.32
   • Stock Lengths - m 15
   • Order No. - 2-7-038-000
   • 51
   • 59
   • 1.370
   • 0.365
   • Weight - kg/m0.41
   • Stock Lengths - m 15
   • Order No. - 2-7-051-000
   • 60
   • 68
   • 1.150
   • 0.285
   • Weight - kg/m0.49
   • Stock Lengths - m 15
   • Order No. - 2-7-060-000
   • 63
   • 71
   • 1.050
   • 0.205
   • Weight - kg/m0.52
   • Stock Lengths - m 15
   • Order No. - 2-7-063-000
   • 76
   • 85
   • 0.920
   • 0.195
   • Weight - kg/m0.63
   • Stock Lengths - m 15
   • Order No. - 2-7-076-000
   • 90
   • 99
   • 0.770
   • 0.155
   • Weight - kg/m0.75
   • Stock Lengths - m 15
   • Order No. - 2-7-090-000
   • 102
   • 111
   • 0.685
   • 0.115
   • Weight - kg/m0.97
   • Stock Lengths - m 15
   • Order No. - 2-7-102-000
   • 114
   • 123
   • 0.605
   • 0.105
   • Weight - kg/m1.11
   • Stock Lengths - m 15
   • Order No. - 2-7-114-000
   • 120
   • 129
   • 0.580
   • 0.105
   • Weight - kg/m1.16
   • Stock Lengths - m 15
   • Order No. - 2-7-120-000
   • 127
   • 136
   • 0.560
   • 0.085
   • Weight - kg/m1.22
   • Stock Lengths - m 15
   • Order No. - 2-7-127-000
   • 140
   • 149
   • 0.495
   • 0.085
   • Weight - kg/m1.34
   • Stock Lengths - m 15
   • Order No. - 2-7-140-000
   • 152
   • 161
   • 0.460
   • 0.075
   • Weight - kg/m1.52
   • Stock Lengths - m 15
   • Order No. - 2-7-152-000
   • 178
   • 187
   • 0.385
   • 0.055
   • Weight - kg/m1.81
   • Stock Lengths - m 15
   • Order No. - 2-7-178-000
   • 203
   • 212
   • 0.350
   • 0.050
   • Weight - kg/m2.00
   • Stock Lengths - m 15
   • Order No. - 2-7-203-000