جميع المنتجات

J 2-8 PU H ANTISTATIC SUCTION HOSE

تفاصيل المنتج


Applications:
 • for high flow-rates of hot and abrasive solids such as powder, chip and granules
 • for industrial vacuum cleaners, granule conveying systems, printing machines, blowers and compressors
 • as robust protection hose
Construction:
 • spring steel wire integrated in wall
 • wall thickness 1.5mm approx.
Material:
 • wall: special premium ester-polyurethane
 • spiral: spring steel wire
Stardard color:
 • transparent
Properties:
 • heavy model
 • highly abrasion-proof
 • smooth interior
 • optimized flow properties
 • increased pressure and vacuum resistance
 • high tensile strength and tear resistant
 • good resistance to chemicals
 • good resistance to UV and ozone
 • small bending radius
 • kink-proof
 • gas and liquid tight
 • capable of electrostatic discharge by grounding the spiral
 • electrical and surface resistance ≤1010 Ω
Specification:
 • ø 32 to ø 203 mm
Temperature Range:
 • -40°C approx. to +90°C approx.
 • short time to +125°C approx.


Delivery Variants:
Customer-specific product marking, further colors, diameters and lengths available on request.
  1. I.D.mm
  2. O.D.mm
  3. Over pressurebar
  4. Vacuumbar
  5. Stock Lengthsm
  6. Weightkg/m
  7. Order No.
  1. 32
  2. 42
  3. 3.095
  4. 0.875
  5. 15
  6. 0.44
  7. 2-8-032-000
  1. 38
  2. 48
  3. 3.925
  4. 0.865
  5. 15
  6. 0.52
  7. 2-8-038-000
  1. 51
  2. 61
  3. 2.330
  4. 0.835
  5. 15
  6. 0.66
  7. 2-8-051-000
  1. 60
  2. 70
  3. 1.955
  4. 0.730
  5. 15
  6. 0.78
  7. 2-8-060-000
  1. 63
  2. 73
  3. 1.815
  4. 0.675
  5. 15
  6. 0.84
  7. 2-8-063-000
  1. 76
  2. 86
  3. 1.575
  4. 0.555
  5. 15
  6. 1.05
  7. 2-8-076-000
  1. 90
  2. 101
  3. 1.300
  4. 0.425
  5. 15
  6. 1.25
  7. 2-8-090-000
  1. 102
  2. 113
  3. 1.190
  4. 0.355
  5. 15
  6. 1.49
  7. 2-8-102-000
  1. 114
  2. 124
  3. 1.090
  4. 0.335
  5. 15
  6. 1.68
  7. 2-8-114-000
  1. 120
  2. 130
  3. 1.050
  4. 0.315
  5. 15
  6. 1.77
  7. 2-8-120-000
  1. 127
  2. 138
  3. 0.960
  4. 0.265
  5. 15
  6. 1.84
  7. 2-8-127-000
  1. 140
  2. 151
  3. 0.900
  4. 0.240
  5. 15
  6. 2.03
  7. 2-8-140-000
  1. 152
  2. 163
  3. 0.800
  4. 0.180
  5. 15
  6. 2.41
  7. 2-8-152-000
  1. 178
  2. 189
  3. 0.705
  4. 0.150
  5. 15
  6. 2.87
  7. 2-8-178-000
  1. 203
  2. 214
  3. 0.600
  4. 0.120
  5. 15
  6. 3.12
  7. 2-8-203-000
  1. I.D.mm
  2. O.D.mm
  3. Over pressurebar
  4. Vacuumbar
   • 32
   • 42
   • 3.095
   • 0.875
   • Stock Lengths - m15
   • Weight - kg/m 0.44
   • Order No. - 2-8-032-000
   • 38
   • 48
   • 3.925
   • 0.865
   • Stock Lengths - m15
   • Weight - kg/m 0.52
   • Order No. - 2-8-038-000
   • 51
   • 61
   • 2.330
   • 0.835
   • Stock Lengths - m15
   • Weight - kg/m 0.66
   • Order No. - 2-8-051-000
   • 60
   • 70
   • 1.955
   • 0.730
   • Stock Lengths - m15
   • Weight - kg/m 0.78
   • Order No. - 2-8-060-000
   • 63
   • 73
   • 1.815
   • 0.675
   • Stock Lengths - m15
   • Weight - kg/m 0.84
   • Order No. - 2-8-063-000
   • 76
   • 86
   • 1.575
   • 0.555
   • Stock Lengths - m15
   • Weight - kg/m 1.05
   • Order No. - 2-8-076-000
   • 90
   • 101
   • 1.300
   • 0.425
   • Stock Lengths - m15
   • Weight - kg/m 1.25
   • Order No. - 2-8-090-000
   • 102
   • 113
   • 1.190
   • 0.355
   • Stock Lengths - m15
   • Weight - kg/m 1.49
   • Order No. - 2-8-102-000
   • 114
   • 124
   • 1.090
   • 0.335
   • Stock Lengths - m15
   • Weight - kg/m 1.68
   • Order No. - 2-8-114-000
   • 120
   • 130
   • 1.050
   • 0.315
   • Stock Lengths - m15
   • Weight - kg/m 1.77
   • Order No. - 2-8-120-000
   • 127
   • 138
   • 0.960
   • 0.265
   • Stock Lengths - m15
   • Weight - kg/m 1.84
   • Order No. - 2-8-127-000
   • 140
   • 151
   • 0.900
   • 0.240
   • Stock Lengths - m15
   • Weight - kg/m 2.03
   • Order No. - 2-8-140-000
   • 152
   • 163
   • 0.800
   • 0.180
   • Stock Lengths - m15
   • Weight - kg/m 2.41
   • Order No. - 2-8-152-000
   • 178
   • 189
   • 0.705
   • 0.150
   • Stock Lengths - m15
   • Weight - kg/m 2.87
   • Order No. - 2-8-178-000
   • 203
   • 214
   • 0.600
   • 0.120
   • Stock Lengths - m15
   • Weight - kg/m 3.12
   • Order No. - 2-8-203-000